Regeringen: "Ladan är helt tom"

Statens finanser är i så dåligt skick att överskottsmålet inte kommer att kunna nås under denna mandatperiod. Det menar finansminister Magdalena Andersson (S).

– Det ser jag som helt orealistiskt, säger hon till Dagens Nyheter.

Enligt Andersson, som i dag presenterar nya prognoser för Sveriges ekonomi, kan fler skattehöjningar krävas.

– Det har blivit väldigt tydligt att ladan är helt tom. Det är inget dukat bord vi kommer till - det är helt avskrapat.

Magdalena Andersson öppnar även för att det kan bli aktuellt att ändra nivån i överskottsmålet någon gång efter 2018, när andelen äldre växer och behoven av att tillföra resurser till välfärden ökar.

– Då är det knappast lämpligt att hålla på och betala av statsskulden. Men det är bra att ha så låg statsskuld som möjligt när vi går i den situationen, säger hon.

Överskottsmålet innebär att den offentliga sektorns sparande ska uppgå till 1 procent av BNP, mätt över en konjunkturcykel.

Magdalena Anderssons uppgifter är inte nya. I Alliansens vårbudget skrev finansdepartementet att överskottsmålet tidigast kommer att nås tidigast 2018, det vill säga samma årtal som Andersson pekar mot. Det var då en dystrare prognos än den som presenterades i höstbudgeten 2013, då överskottsmålet sades vara möjligt att nå 2017.

I vårbudgeten spåddes årets underskott bli 1,9 procent av BNP, det största sedan 1996 då underskottet var 3,3 procent.

Senaste gången Alliansregeringen nådde upp till överskottsmålet var 2008.

När vårbudgeten presenterades kritiserade Magdalena Andersson finansdepartementet för att vara för optimistiskt.

Klockan 9.30 i dag håller Magdalena Andersson presskonferens om läget i budgetförhandlingarna. Ekot sänder direkt på sr.se.