Direkt: Pressträff om budgetförhandlingarna

Finansminister Magdalena Andersson höll under förmiddagen en presskonferens om läget inför budgeten som ska läggas fram senast den 24 oktober. Ekot direktrapporterade.

Statens finanser är i så dåligt skick att överskottsmålet inte kommer att kunna nås under denna mandatperiod, sägert Magdalena Andersson.

Enligt Andersson kan fler skattehöjningar krävas.

– Det har blivit väldigt tydligt att ladan är helt tom. Det är inget dukat bord vi kommer till - det är helt avskrapat, säger hon till Dagens Nyheter.

När den förra regeringen presenterade vårbudgeten tidigare i år var huvudbudskapet att allt skulle betalas krona för krona och att det var stopp för att låna till reformer. Magdalena Andersson kritiserade då Alliansen för att lägga en budget som inte klarade arbetslösheten och för att regeringen gjort sig skyldig till stora hål i de offentliga finanserna.