Alliansen och MP vill styra Håbo i minoritet

I Håbo kommun går alliansen nu på morgonen ut med att de, tillsammans med miljöpartiet, vill styra kommunen, via ett minoritetsstyre.

Moderaterna, Centern, Folkpartiet Kristdemokraterna och Miljöpartiet har tillsammans 18 av kommunfullmäktiges 41 mandat. Moderaterna har tidigare förhandlat med Socialdemokraerna om ett majoritetsstyre - men meddelade igår att de avbröt förhandlingarna.

De fem partierna menar att det finns en värdemässig samsyn på hur kommunen kan utvecklas och att om de får styra så kommer särskild vikt att läggas på att skapa förutsättningar för ökat byggande i kommunen, dels för att tillgodose behovet av bostäder men också för att göra nya företagsetableringar möjliga. Partierna skriver också i ett pressmeddelande att kommunens skolelever måste ges de bästa förutsättningarna att få en bra utbildning, behovet av omsorg till såväl barn som äldre behöver prioriteras.

Håboalliansen har till sin kandidat som kommunstyrelsens ordförande föreslagit Carina Lund.