Westinghouse missade läkarundersökningar

1:25 min

Kärnbränslefabriken Westinghouse i Västerås missade att göra en läkarundersökning av sina anställda, trots att undersökningen krävs enligt Strålskyddslagen. 

Ett 60-tal anställda vid fick då tillfälligt byta arbetsuppgifter.

– Det har aldrig varit någon fara. Vi har kontunerliga kontroller av dosnivåer så det här var en läkarundersökning och inget som kunde vara någon fara för individerna, säger Pernilla L Eriksson, kommunikationschef  på Westinghouse.

I läkarundersökningen kollar man bland annat kapaciteten på hjärtat, lungorna och njurarna och även om man har några neurologiska sjukdomar.

När det stod klart att läkarundersökningen hade missats fick Westinghouse stoppa delar av verksamheten i ett par dagar. De anställda fick då jobba med andra uppgifter eller gå kurser.

De berörda medarbetarna reagerade inte märkvärt på den missade läkarundersökningen, enligt Pernilla L Eriksson. Hon säger att de tillsammans konstaterade att de skulle genomföra läkarundersökningen så snart som möjligt.

Hur kunde det bli så här?

– I dagsläget tycks det vara en kombination av att inte göra läkarundersökningen när man skulle göra den samt att vi inte följt upp att de här läkarundersökningarna gjorts på ett tillfredställande sätt, säger Pernilla L Eriksson.

Även fackets Johan Jansson säger att det är viktigt med läkarundersökningarna men att han vill ha mer information innan han uttalar sig ytterligare.

Strålskyddsmyndigheten säger till P4 Västmanland att de ser allvarligt på att Westinghouse inte haft någon kontroll och kräver nu att samtliga får göra undersökningen och att företaget ser över sina rutiner.

Något som kommer att göras, säger Pernilla L Eriksson, kommunikationschef på Westinghouse.

– Vi ser givetvis över våra rutiner så att det inte sker igen.