Östergötland

Försvaret röjer ammunition i Vättern

Just nu genomför Försvaret dykningar i Vättern, vid Hästholmen. Syftet är att leta reda på gammal ammunition som skulle kunna vara explosiv och där med farlig för badgäster och andra.

– Hittills har man hittat ett 50-tal ammunitionseffekter, säger Magnus Jirlind, informatör vid Försvarsmakten till P4 Östergötland.

Men de har dock inte innehållit någon sprängladdning utan varit övningsammunition. Försvaret kommer att fortsätta söka efter den sänkta ammunitionen även under tisdagen.