Gifter i Kallingevattnet stiger - vattenverk stängt

1:43 min

Som en säkerhetsåtgärd stängdes i fredags åter vattenverket Brantafors i Kallinge. PFAS-halterna är låga men stiger sakta.

"Miljöteknik kontrollerar regelbundet PFAS-halterna i det utgående vattnet. Dessa ligger fortfarande långt under gränsvärdet på 90 nanogram per liter. Men värdena håller sakta på att stiga", skriver Heike Rosenquist som är informationsansvarig på Ronneby kommun i ett pressmeddelande.

– Vi vill inte ta några risker. De nya kolfiltren fungerar bra, men vi ser att PFAS-halterna sakta stiger igen. Tack vare ett sammankopplat nät med vattenverket Kärragården, kan vi nu åter försörja Kallingeborna med rent dricksvatten därifrån, säger Hans Nilsson, vd Ronneby Miljö & Teknik AB.

Bakgrund
Den 16 december 2013 beslutade Miljöteknik att omedelbart stänga Brantafors vattenverk i Kallinge. Orsaken var att Länsstyrelsen och Miljöteknik upptäckt höga halter av ämnet PFAS i både råvatten och utgående vatten till nätet.

Brantafors vattenverk försörjer normalt ungefär 5000 abonnenter i Kallinge, Bredåkra, Hasselstad, Sörby, Rydénska, Kalleberga Hallar, Nya Hulta och delar av Gamla Hulta. Efter stängningen av Brantafors fick dessa kunder istället sitt vatten från vattenverket i Ronneby-Kärragården.

Regelbunden provtagning
Sedan den 16 maj 2014 levererades åter vatten till nätet från Brantafors vattenverk. Två av fyra tidigare använda vattentäkter används inte längre på grund av höga halter av PFAS. Vatten tas nu från de två brunnar som har mycket låga eller omätbara halter av PFAS, och renas i nyinstallerade kolfilter innan det levereras. Regelbunden provtagning sker i flera punkter i processen.

Oroande men väntat
Magnus Olofsson som är kommunens Miljö- och hällsoskyddsinspektör tycker utvecklingen är oroande, men är samtidigt inte förvånad över det som nu händer.

– Filtren fungerar bra, men kommer tillslut att bli mättade och det verkar vara det som nu händer.