Tidig hjälp kan lindra autism

1:45 min

En ny, men liten, pilotstudie pekar på att det skulle kunna gå att lindra autismsymptom genom mycket tidiga behandlingar av små barn.

Psykologen Ulrika Långh, som arbetar med så kallade interventioner för små barn i Stockholm, tycker att resultaten är intressanta eftersom de pekar på att det för vissa barn går att mildra symptomen. Det kan innebära att barnen inte behöver få diagnosen autism när de blir äldre.

– Det nya är att det är så väldigt små barn. Det man vill pröva och se är om man kan förebygga senare diagnostisering. De barn som vi annars träffar får man i efterhand försöka lära sådant de skulle ha lärt sig flera år tidigare, säger Ulrika Långh, psykolog vid autismcenter för små barn i Stockholm och doktorand vid Karolinska institutet.

De sju barn som forskarna lyckades rekrytera till den här lilla pilotstudien var mellan 7 och 15 månader gamla. De visade alla tidiga tecken på autism. Barnens föräldrar fick verktyg att göra olika övningar med sina barn under en period på tolv veckor.

Barnen som fick interventionen följdes fram till tre års ålder. Deras symptom jämfördes med barn i fyra kontrollgrupper som också var i riskzonen för att utveckla autism. Efter behandlingen kunde forskarna se att de barn som fick behandlingen hade färre autismsymptom jämfört med barnen som inte fick någon behandling.

Ulrika Långh menar att studien understryker behovet av tidig behandling eftersom barnens hjärnor är mer formbara ju yngre de är. Kanske kan tidigare insatser än vad som ges idag leda till att symptomen senare i livet blir så milda att en del individer inte behöver få diagnosen autism.

– Det som är intressant med den här studien, om man börjar innan så kanske det inte behöver gå så långt att man behöver få en diagnos. Och det är ju jätteintressant förstås. Det skulle ju kunna innebära att man kan förebygga autismdiagnos för vissa barn.

Studien har publicerats i tidskriften Journal of Autism and Developmental Disorders.