Sverige

SJ förlänger nattåget

3:47 min

Prövotiden för nattågen till Stockholm har nu fått förlängt fram till sommaren 2015. Det kom fram efter att SJ på måndagen hade ett uppföljningsmöte i Skåne om nattågen.

Nattågen mellan Skåne och Stockholm har länge varit nedläggningshotade. I våras beslutade SJ att ge nattlinjen en prövotid till slutet på oktober. Därför träffades idag skånska aktörer och SJ i Lund för att diskutera framtiden för nattågen.

– Vi diskuterade många olika saker; vad vi kan göra för att öka antalet resenärer, vi pratade miljö, vi pratade tågtid, vi pratade kvalitet på tågen, så vi pratade nog om alla saker. Detta var ett sätt för oss på SJ att samla mer information och få en bättre förståelse för vad kunderna vill ha, säger SJ:s VD Crister Fritzson strax efter mötet.

Nattågssträckan mellan Skåne och Stockholm har haft en prövotid som var på väg ut nu, kom ni fram till någonting om vad som kommer hända med den sträckan nu?

– Vad vi sa i våras, när vi pratade med hela regionen, det var att nu kraftsamlar vi gemensamt. Vi gör ett antal aktiviteter från SJ:s sida, vi har marknadsfört och sänkt priserna på nattåget. Alla företag har tittat på vilken resepolicy man har, så detta var en uppföljning. Och då sa vi att vi har en prövotid till efter hösten, som vi förlängde till december för att se verkligen vilken utveckling vi har. Vi behöver ha ungefär en 30-procentig resandeutveckling för att få en bärkraftig trafik mellan Stockholm och Malmö under natten.

Så inget fast beslut om vad som kommer att hända med den här sträckan?

– Nu har vi sett att vi har fått en positiv utveckling under sommaren och då har vi sagt att i det här arbetet som nu pågår, att vi fortsätter med det. Vi har förlängt nu och vi har öppnat upp bokning hela vägen till nästa sommar.

Men antalet resande på den här sträckan har ju minskat under september månad, vad säger du om det?

– Vi hade en väldigt positiv utveckling under sommaren, men vi har sett från och med september att den har gått ner något och det måste vi verkligen titta in på. Vad är det som gjort att resandet gått ner när vi har haft nästan tre månader med uppgång? Det är något vi får analysera och se vad är det detta beror på.

Har ni några teorier om varför man slutar resa med nattågen i september?

– Den snabba uppgången vi fick i somras det var bland annat från turism. Vi såg många fler privatpersoner som reste. Nattåget mellan Stockholm och Malmö är ungefär 50 - 60 % affärsresenärer, så vi måste gå in och analysera - är det affärsresenärerna som inte har ökat i den takten vi hade hoppats på? Vi får nog återkomma med just den analysen.

Ni har inte jämfört de här siffrorna med förra årets september?

 – Vi ligger på förra årets siffra, så årets siffra och förra årets siffra är exakt samma volym. Men nu när vi har haft en ökad volym under sommaren så hade vi en högre ambition för september, så det här var en liten tillbakagång som vi inte riktigt hade räknat med.

Tågsträckan har varit i fara under en lång tid, har ni gjort för lite för att locka fler till nattågsresandet?

– Först gör vi analysen och ser vad det beror på, sedan vidtar vi åtgärder. Jag kan inte svara på det idag.

Vad betyder den här linjen för er på SJ?

– Nattåg är en viktig del för oss, vi har nattågsverksamhet som går mellan Stockholm och Malmö, men också naturligtvis från Stockholm och norrut och det är en viktig del av vår produkt, det är många kunder som vill åka nattåg, som älskar nattåg och ser fördelarna med det och det vill vi fortsätta att erbjuda.

Ni tog upp en massa saker berättade du tidigare, vad mer var det som kom upp som ni ska jobba vidare med?

– Bland annat tågtabellen. Idag går vi 21.30 från Stockholm, man tyckte det var för tidigt, så nu har vi ändrat. Från och med december så går vi 23.10 från Stockholm, som gör att man kan ha ett möte, man kan ta en middag, sen går man till tåget och åker ner till Malmö. Så alla de här små sakerna som gör att det blir mer attraktivt resande, det var det vi diskuterade, säger Crister Fritzson.