EU-förslaget kan innebära nådastöt mot svenska eko-bönder

1:44 min

Ekologisk mjölk och köttproduktion riskerar att slås ut, om förslaget från EU-kommissionen att förbjuda avhorning av djur går igenom. Enligt Lantbrukarnas riksförbund skulle ett förbud kunna leda till fler skador på såväl djur som bönder.

– I dagsläget både söver vi och bedövar kalvarna vid den här hanteringen och vi ger även smärtstillande efteråt för att de ska lida så lite som möjligt. Jag anser att problemet är mycket större om hornen är kvar än att vi tar bort dem, säger lantbrukaren Andreas Hellqvist, lantbrukare utanför Habo i Jönköpings län.

Andreas bedriver här ett större ekologiskt lantbruk med omkring 200 kor, något som han menar skulle bli omöjligt om korna skulle tvingas behålla sina horn.

– Jag hade inte fortsatt, att ha 200 kor och anställd personal och behöva var rädd både för skador på djur och personal, säger Andreas Hellqvist.

Många lantbrukare är just nu oroliga över de förslag till förändringar som diskuteras inom EU-kommissionen för det ekologiska lantbruket. Ett av de förslag som väcker störst oro är ett eventuellt förbud om avhorning för djur som används till kött och mjölkproduktion.

– Det skulle i princip slå ut hela den svenska ekologiska mjölkproduktionen och stor del av köttproduktionen, säger Emma Johansson som arbetar med ekologiska frågor inom LRF.

Förslaget från EU-kommissionen presenterades redan i våras. Men just nu håller en ny kommissionär med ansvar för jordbruksfrågor på att tillsättas. Vad som händer nu är oklart och frågan diskuteras, säger Roger Waite som är talesperson i jordbruksfrågor.

Waite säger att han förstår böndernas oro, men menar att tanken med ekologiskt lantbruk är att produkterna ska produceras på ett så naturligt sätt som möjligt. Därför måste vi ställa oss frågan om att ta bort hornen verkligen är naturligt. Men den fråeställningen ger inte LRF mycket för.

– Den här naturlighetstanken blir i bland en tankevurpa. Vi måste först och främst värna djurens välfärd och såklart även de som jobbar, säger Emma Johansson.

P1-morgon: Längre reportage om EU-föslaget på föbud mot avhorning