Expert: Ekonomin inte lika dyster som regeringen säger

1:52 min

Det var en ganska så dyster ekonomisk prognos som regeringen och finansminister Magdalena Andersson presenterade i förmiddags. Även om den i stora delar överenstämde med förväntningarna anser Jan Häggström, chefsekonom vid Handelsbanken, att läget inte är fullt så dåligt som regeringen vill få det till.

– Man gör sitt bästa för att måla upp en dyster bild av statsfinanserna, men inte ens där tycker jag att vi sticker ut väldigt negativt eftersom de flesta regeringar i Europa har nu mycket större problem en Sverige. Det tror jag kommer vara bilden framåt också, säger Jan Häggström.

Senast den 24 oktober ska regeringen lägga fram sin budgetproposition och idag presenterade finansminister Magdalena Andersson regeringen ekonomiska prognos för mandatperioden. Och enligt Jan Häggström, chefsekonom vid Handelsbanken, överensstämmer den med ganska väl med hans och bankens egen prognos. Exempelvis att tillväxten förväntas öka nästa år. Skiljer sig gör däremot synen på arbetslösheten.

– Regeringen tror på en ganska snabb nedgång på arbetslöshet och vi är lite tveksamma till det. Även om det skapas mycket nya jobb så kommer det ut mycket nytt folk på arbetsmarknaden och det håller tillbaka nedgången på arbetslöshet, säger Jan Häggström.

En annan chefsekonom, Pär Magnusson, på Royal Bank of Scotland - tycker också han att regeringens ekonomiska prognos är rimlig, men han anser inte en stram ekonomisk politik med höjda skatter är rätt väg att gå.

– Snarare borde man satsa på att ha högre offentliga utgifter och kanske till och med lägre skatter och satsa på investeringar som är välbehövliga i samhället, säger Pär Magnusson.

Något som finansminister Magdalena Andersson tryckte hårt på var att den tidigare borgerliga regeringen överlämnat så pass sargad ekonomi att Sverige riskerar att kritiseras av EU-kommissionen för att bryta mot stabilitetspakten. Men det tror Pär Magnusson mer handlar om politiskt spel är faktisk oro.

– Är det något som ter sig som överspelat vid det här laget så är det EU:s stabilitetspakt. Dessutom uppfyller Sverige EU:s stabilitetskrav med råge, säger Pär Magnusson.