Vindkraftparken i Hakefjord i mark- och miljödomstolen

1:50 min

Idag var första dagen i huvudförhandlingarna om den omdebatterade vindkraftparken i Hake fjord utanför Göteborg ska få miljötillstånd eller inte. Ett 50-tal personer var på plats i Elyseum i Göteborg, där Mark- och miljödomstolen lagt förhandlingarna, för att ställa frågor och väcka kritik mot det omdebatterade projektet.

– Vi vet att sedan tidigare att vindkraft är något som väcker många känslor, och det är något som visuellt kan påverka många och förändra landskapsbilden, säger Christofer Åslund, samordnare för vindkraft på det kommunala bolaget Göteborg Energi AB.

15 vindkraftverk på upp till 190 meter höga vill man bygga mellan Brännö och Torslanda mitt i inloppet till Göteborg. Den planerade vindkraftparken kommer ligga mitt emellan de huvudfarleder som går in till Göteborg Hamn, och ligger i ett område som har stor vikt för både ekonomiska, kulturella och miljömässiga värden. Vindkraftparken beräknas producera omkring 200 GWh vilket motsvarar el till 40 % av Göteborgs lägenheter.

Men kritiken har varit massiv under flera års tid. Inte minst för den påverkan kraftverken kan ha på människor och miljö. Sofia Lundberg företräder den ideella organisationen Göteborgs Kultur- och Miljöarv, GKMA.

– Om det ska finnas en poäng med vindkraft måste det byggas på ett sätt som gör att det inte skadar miljön, och så att det ger mer nytta än det faktiskt skadar. Och så är det tyvärr inte här. 

Sofia Lundberg är också boende i Långholmen, en och en halv kilometer från de planerade vindkraftverken. Tillsammans med tunga instanser som Naturvårdsverket och Länsstyrelsen har de ställt sig kritiska till vindkraftsplanerna, inte minst för att projekteringen kan röra upp de miljöfarliga muddermassor som dumpats där under decennier. Också bullret och ljusstörningar om natten från vindkraftverkens blad anser man påverkar boende i närheten negativt och kan sänka fastigheternas värden. 

– För oss som närboende blir det störningar som buller och ljus från vindkraftverken om natten, säger Sofia Lundberg som företräder Göteborgs Kultur- och Miljöarv, GKMA,  och är boende i Torslanda.

Men Göteborg Energi menar att man har fog för att bygga vindkraftverken, inte minst eftersom planerna redan gått igenom Göteborg och Öckerö kommunfullmäktige, som båda är kommuner som påverkas av vindkraftparken. Man menar också att vindkraftparken är en förutsättning för att Göteborg Stad ska kunna uppfylla de miljömål om förnyelsebar energi som man politiskt har satt upp. 

– Om vi tittar på det globala perspektivet så behöver vi mer förnybar energi. Och där är vindkraft en viktig del, säger Christofer Åslund, samordnare för vindkraft på Göteborg Energi.