Allvarlig olycka på Värö Bruk

Två män fick svåra brännskador vid en olycka på Värö bruk på onsdag eftermiddag.
En av männen fick kontaktlim över sig när han höll på med ett svetsningsarbete i ett trångt utrymme. Limmet fattade eld och mannens kläder började brinna. Mannens yngre bror, som arbetade i närheten lyckades dra ut honom och släcka branden, men då fick också han brännskador.