Sjukhuset, inte polisen, kan få ta hand om berusade

2:44 min

Snart kan polisens så kallade "fylleceller" kanske få färre besökare i Västmanland. Sjukhuset i Västerås ska nämligen få en enhet för tillnyktring, något som många har frågat efter under lång tid.

Avdelningarna för tillnyktring- och abstinensvård ska bemannas med läkare och annan sjukvårdspersonal, enligt Christina Persson utvecklingsstrateg inom Västmanlands kommuner och landsting, VKL.

– Ja, sex till sju platser. Det ska finnas möjlighet för personer att komma in för en tillnyktring.

– I vissa fall kommer personer att gå därifrån när de nyktrat till. I andra fall kommer personer att gå vidare in på en abstinensvårdsavdelning få att kunna få vidare hjälp med missbruk och beroende, säger Christina Persson till P4 Västmanland.

Under 2015 är det tänkt att det ska finnas enheter för tillnyktring- och abstinensvård på sjukhuset i Västerås, det har VKL:s styrelse fattat beslut om nu i september.

I Landstinget Västmanland har Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet sagt att satsningen nu ska bli av.

Polisen har länge velat ha en bättre lösning och har varit med i planeringen för hur det ska fungera.

Som det är idag hamnar kraftigt berusade personer i polisens arrest efter ett omhändertagande enligt Lagen om berusade personer, LOB. Med en länsövergripande tillnyktringsenhet hoppas polisen slippa att berusade placeras i arresten.

För kommunerna som är med och finanserar satsningen är målet att länsbor ska kunna få hjälp med sitt beroende på hemmaplan istället.

– Vi har personer som inte klarar av att bryta ett missbruk eller beroende. Det är jätteviktigt att de har möjlighet att få hjälp i länet. Tanken är att det ska få hjälp både med tillnyktring- och abstinensvård, säger Christina Persson på VKL.

Hur stort är behovet?

– Vi tror ju - och även polisen bekräftar - att sex till sju platser kommer att vara tillräckligt under normala förhållanden för tillnyktringsenheten, och 10-12 platser för abstinensvård, säger Christina Persson till P4 Västmanland.

Christina Persson tillägger att det är oklart om personer som polisen omhänderar enligt LOB också ska hamna på enheten för tillnyktring. Frågan om hur det ska finanseras är nämligen inte löst än och det pågår samtal om det, säger Christina Persson. Hör mer om det i senare sändningar under dagen.