Katolska kyrkan på väg att öppna upp för homosexuella

1:19 min

Den katolska kyrkan slår in på en tolerantare väg för homosexuella och samboförhållanden. I Vatikanen i Rom pågår sedan en vecka tillbaka ett stort biskopsmöte, och en första rapport om vad som diskuterats hittills på mötet har nu presenterats.

Formuleringar som "Homosexuella har både gåvor och kvaliteter att erbjuda den katolska kyrkan" är något helt nytt.

Organisationer för homosexuellas rättigheter ska genast ha reagerat på Vatikanens rapport från familjesynoden och talat om jordskalv. Hur långt biskoparna till slut går är inte klart, de möts ännu några dagar.

Det är dock helt klart att signalen från familjesynoden gör gällande att den katolska kyrkan nu ska öppna sig och bli betydligt mer tolerant och mindre sträng, strikt och dogmatisk.

Det är påven Franciscus som kallat till det här mötet. Han har själv tidigare gjort uttalanden om homosexuella, där han menat att vem är han att döma.

Även för katoliker som skilt sig och gift om sig och de som lever i samboförhållanden ska kyrkan inta en ny hållning.

Vatikanen kommer inte att omformulera sin doktrin, men församlingar världen över kommer att manas att sluta att diskriminera personer, som ingår i andra familjekonstellationer än den traditionella, skriver New york Times.

Konservativa grupper väntas försöka vrida tillbaka orden, men påven Franciscus har från start sagt att han vill se förändringar på en rad områden.