Nya turer kring Solhem

Vården på behandlingshemmet Solhem i Sävsjö kostade så mycket att ingen politiker ville ta på sig det ekonomiska ansvaret. Det är förklaringen till att det inte fanns något avtal mellan Nybro kommun och Solhem om vården av den förståndshandikappade pojken som hittades hos ett drogpåverkat par i Vetlanda.
Hela den trassliga historien med den förståndshandikappade pojken avslöjades i samband med att han hittades hos ett narkotikapåverkat par i en lägenhet i Vetlanda i början av året. Och ärendet fortsätter att utredas även om Länsstyrelsen i Jönköping nu dragit in tillståndet för Solhem och hemmet håller på att avvecklas. Länsstyrelsen i Kamlar län har nu utrett hur det kom sig att pojken var placerad på behandlingshemmet Solhem utan att det fanns något avtal om vården. Något som bland annat ledde till oklarheter om pojken vårdades på Solhem eller var fosterbarn hos ägarna, makarna Sigrid och Lennart Quist, som i sin tur lämnat honom till paret i Vetlanda. Rapporten som nu lämnats till Nybro kommun för yttrande är till största delen sekretessbelagd. Men enligt tidningen Östra Småland kommer länsstyrelsen dels fram till att beslutet om pojkens placering fattades utifrån fel paragraf i lagen. Och dels att det var ekonomiska skäl som gjorde att varken socialnämnden eller omsorgsnämnden i Nybro skrev något avtal med makarna Quist om placeringen. Vården på Solhem var så dyr att ingen ordförande var beredd att ta på sig kostnaderna. Och kostade gjorde det. Från början 10.000 kronor om dygnet, senare prutades summan till 6.500 kronor dygnet.