Oklart vem som ska betala för omhändertagna berusade personer

4:51 min

Polisen i Västmanland är positiv till en enhet för tillnyktring- och abstinensvård på sjukhuset i Västerås. Men fortfarande är det oklart om personer som polisen omhändertar ska hamna på sjukhuset. Finanseringen är inte löst.

Landstinget och VKL, Västmanlands kommuner och landstings beslut om en enhet för tillnyktring- och abstinensvård på sjukhuset i Västerås. Nästa år ska enheten vara på plats, säger Christina Persson på VKL och Anders Ternström stabschef på polisen välkomnar det.

Från polisens sida har man länge velat ha ett bättre omhändertagande av kraftigt berusade personer, säger Anders Ternström stabschef vid polismyndigheten i Västmanland.

– Det de handlar om är de som blir omhändertagna enligt lagen om berusning LOB. Det är ju en vårdlag och då ska de inte hamna i arrest. I dagsläget är det de enda alternativet att vi tar de till arresten, säger Anders Ternström och tillägger;

– Är de väldigt unga kontaktar vi föräldrarna och socialtjänst om vi inte får tag i föräldrarna. Arrest ser vi som det sämsta alternativet, för det är annan vård de behöver, säger Anders Ternström till P4 Västmanland.

Att berusade personer som omhändertas av polisen behöver vård istället för en polisarrest, det var också något som den förra regeringen krävt och i våras sköt Socialdepartementet till pengar i en treårig satsning, från 2014 till 2016 för regionala och lokala lösningar.

VKL:s styrelse och landstinget har nu också beslutat om en länsenhet för tillnyktring- och abstinensvård på sjukhuset i Västerås.

Men om de som omhändertas enligt lagen om berusning, LOB kommer att hamna på enheten är fortfarande en öppen fråga eftersom finanseringen inte är löst än, säger Christina Persson utvecklingsstrateg på VKL.

– Ja vem som ska finansera de som polisen omhändertar på en LOB.

Varför är det inte löst?

– Även om polisen har haft de här önskemålen länge så är det en fråga som är relativt nyväckt från Socialdepartementet, säger Christina Persson.

Enligt Christina Persson så är målgruppen för tillnyktringsenheten personer som behöver få hjälp med att avbryta ett missbruk eller beroende. Diskussioner om personer som omhändertas enligt LOB och hur det ska finanseras pågår fortfarande enligt Christina Persson.

Polisen som varje år i Västmanland omhändertar 3 000 personer enligt lagen om LOB, anser att frågan om vem som ska betala måste lösas, säger Anders Ternström.

– Finns det ingen möjlighet för oss att köra de dit om det inte finns ekonomiskt utrymme, då kommer vi att ha kvar de i vår arrest och det är inget bra alternativ. Men där får vi avvakta och se hur man löser det här.

Det kan inte bli så att polisen tar kostnaden?

– Då ska polisen ha det ekonomiska utrymmet och det kan jag inte uttala mig om idag, säger Anders Ternström.

Av de 3 000 personer som polisen omhändertar enligt LOB så hamnar idag mellan 150 och 200 personer på akuten av olika skäl. Det kan vara att personen är skadad eller behöver medicinsk omvårdnad.