Nalin Pekguls hårda angrepp på MP-minister Kaplan

13 min

Nalin Pekgul, sjuksköterska och före detta socialdemokratisk riksdagsledamot riktar i en debattartikel idag skarp kritik mot Sveriges bostads- och statsutvecklingsminister Mehmet Kaplan. I ett inlägg i Dagens Industri anklagar Pekgul Mehmet Kaplan för att ha en dold islamistisk agenda och att vara islamist*

Hör både Nalin Pekgul och Mehmet Kaplan hos Lasse Bengtsson i P4 Extra.

 

 

– Nu sitter en islamist i regeringen, säger Pekgul. Jag är rädd för att han ska driva på de frågor genom de människor han tillsätter, för att begränsa friheten för kvinnor i Sverige.  

– Jag är mållös, säger bostadsminister Mehmed Kaplan (MP). Nalin Pekgul ger svepande anklagelser. Politik och religion är två vitt skilda saker.

Är du islamist?

– Jag har varit väldigt tydlig var jag står. En del epitet kommer att klistras på mig hur jag än gör. Vad är det Nalin Pekgul menar? säger Kaplan. 

Mehmet Kaplan har i turkiska medier sagt att ett av de viktigaste skälen till att ungdomar ansluter sig till den islamiska staten, IS, är att islamofobin är så utbredd i Europa.

Det medger Kaplan i P4 Extra idag men däremot har han inte sagt att moskéer ska få pengar av staten för att motarbeta rekryteringen till IS. 

– Det handlar inte om pengar, säger han. Det handlar om stöd till nätverkande. Det handlar om utbildning. Vi ska sätta ner foten mot islamofobi. 

Nalin Pekgul menar att det verkliga problemet till rekryteringen till IS är snarare en rotlösheten hos många unga muslimer i Europa. Denna rotlöshet utnyttjas av islamisterna.

Hon har också synpunkter på ett tidigare uttalande av Kaplan, nämligen att han jämförde jihadister som åker till Syrien med svenskar som kämpade i finska vinterkriget. 

– Det var ingen jämförelse. ISIS är en terrororganisation. Det hela långa resonemanget var att unga muslimer skuldbeläggs för att några åker ner. De flesta förstod nog det, säger han. Det blev utrymme för spekulationer. 

"Jag har vid flera tillfällen reagerat över att Mehmet Kaplan har trätt fram till islamistiska organisationers och personers försvar." skriver Nalin Pekgul i Dagens Industri.  

Lasse Bengtsson ställer frågan på nytt till Kaplan:
Jag frågar igen - Tar du avstånd från islamism eller inte?

– Självklart, säger Kaplan.  

 

Här kan du lyssna på båda parter. 

*islamism= benämning på en uppfattning av islam som allomfattande politisk ideologi. Islamism används som alternativ till benämningen islamisk fundamentalism. 

*fundamentalism=politiska åsiktsriktningar och rörelser som hävdar att en religion eller ideologi, oberoende av folkviljan, skall tillämpas som samhällsordning.

Källa: Nationalencyklopedin