Folktandvården får bidrag

Folktandvården i Värmland får 160 000 kronor av Europeiska Socialfondens program Växtkraft Mål 3, för en verksamhets och kompetensanalys.
Folktandvården har beräknat att projektet ska kosta cirka 430 000 kronor och får pengarna förutsatt att man i samband med slutredovisningen redovisar betalda stödberättigande utgifter för minst 320 000 kronor. Tolv av länets kliniker och 60 anställda kommer delta i projektet.