Primärvårdspersonal pressad

Personalen inom primärvården är utmattad - och det gäller främst läkarna. Det visar en stor undersökning av hur personalen i primärvården i Västra Götaland mår.
Mer än hälften av personalen säger att deras arbete alltid eller ofta är psykiskt påfrestande. Nästan tre av fyra uppger att de arbetar övertid. Men trots att arbetet upplevs som slitigt är engagemanget starkt. Enkätundersökningen gjordes av Göteborgs universitet i höstas på uppdrag av regionens revisorer och bygger på svaren från drygt 3 800 anställda inom primärvården.