Östergötland

Bristande resurser bakom svårigheter att nå miljömål

1:20 min

Östergötland kan inte leva upp till de nationella miljömålen om länet inte satsar på att sanera fler förorenade områden. Men för det behövs mer resurser.

Enligt länsstyrelsens kartläggning finns det idag över 600 förorenade områden runt om i länet där halten på föroreningarna är så höga att de innebär mycket stor risk eller stor risk för miljön eller människors hälsa. Enligt de nationella målen ska en stor del av dessa områden saneras inom max tio år.

Men för att lyckas behövs det mycket pengar.

– Fler behöver helt enkelt öppna plånboken, säger Elin Iseskog som är funktionschef på miljöskyddsenheten på länsstyrelsen i Östergötland.

Hittills har flera saneringsprojekt dragits igång i länet. Bland annat två stora projekt i Valdemarsviks kommun. Saneringen av Gusums Bruk och Valdemarsviken kostar sammanlagts över 380 miljoner kronor.

Då många av föroreningarna går många år tillbaka i tiden är det svårt att hitta ansvariga. Därför bekostar staten och kommunerna många av de projekten. Men om länsstyrelsen ska öka takten kommer det att behöva mycket mer pengar:

Men mer pengar från staten och kommunerna kommer inte att räcka till, menar Elin Iseskog. Därför måste länsstyrelsen bli bättre på att hitta de ansvariga som ligger bakom föroreningarna och se till att de tar ansvar för hela eller delar av saneringskostnaderna.

– Det är också viktigt med en förståelse så att vi kan ha en god dialog med de verksamheter där det finns ett ansvar och där vi kan ställa krav på en privat finansiering, säger Elin Iseskog.