Strid om räkfisket har brutit ut

1:30 min

Världsnaturfonden och Internationella havsforskningsrådet ICES ger oss konsumenter olika bud. Världsnaturfonden behåller sin rödlistning av nordhavsräkan. ICES ger klartecken för kraftig fångstökning.

Idag meddelar man ifrån Internationella havsforskningsrådet, ICES, att räkbeståndet tål en 80-procentig ökning av fisket redan under nästa år.

Inger Näslund som är fiskeansvarig på Världsnaturfonden försvarar att WWF har kvar sin rödlistning av räkorna i butik. 

– Vi har aldrig sagt att räkan är utrotningshotad. Vi har sagt att beståndet har minskat med så mycket som hälften. Och nu vill då Internationella havsforskningsrådet öka på fisket från nästa år med 80 procent.

Inger Näslund menar att Världsnaturfonden gör en helhetsbedömning av räkfisket som i slutändan mycket väl kan skilja sig ifrån den rekommendation som Internationella havsforskningsrådet gör.
Hon menar att man inte bara kan titta på hur beståndet ser ut under den period då forskarna gör en uppskattning av hur mycket räkor som det finns ute i havet.

Det behövs mer än att bara räkna räkor, menar Inger Näslund.

– Vi tittar självfallet också på hur mycket räkor det finns, men vi kollar också fiskemetoderna, bifångstmängden och räkfiskets påverkan av ekosystemet i övrigt.
Vi tittar också på ländernas och myndigheternas kontroll och skötsel av fisket.
Det vi kallar förvaltningen av fisket.