Sjukhuspersonal besviken

Vårdförbundets medlemmar vid sjukhuset i Säffle är missnöjda med hur de behandlats av arbetsgivaren i och med omstruktureringen vid sjukhuset.
Landstinget medger att situationen i samband med omstruktureringen varit svår och de insatser som gjorts ska nu utvärderas. Arbetsgivaren ska också undersöka behovet av stödsamtal för personalen i både Säffle och i Kristinehamn. Dessutom ska behovet av handledarinsatser för nya arbetsledare undersökas.