Lång väntan på giftfritt vatten

1:06 min

Letandet efter nya brunnar har enligt Ronneby kommun gått bra, men mycket jobb återstår.

Sedan i fredags är vattenverket i Brantafors stängt. Det efter att man sett stigande halter av PFAS i det vatten som går ut till runt 5 000 abonnenter i Kallingeområdet.

Enligt Hans Nilsson, vd på Ronneby Miljö och Teknik beror det hela på att de kolfilter man installerade i våras, nu börjar bli mättade av de gifter som igår i PFAS och även om man ligger under gränsvärdena vill man inte chansa och fortsätta pumpa ut vatten från Brantafors.

Istället får Kallingeborna nu sitt vatten från vattenverket i Ronneby. I sig inget problem då kapaciteten räcker och blir över, men man är väldigt sårbar berättar Hans Nilsson.

– Händer det något som slår ut produktionen av vatten från Ronneby är vi i en situation då vi inte har någon back upp.