Regeringen återinför skatt på handelsgödsel

1:34 min

För ungefär fem år sedan tog alliansregeringen bort avgiften. Men den nya regeringen är enig om att en skatt på handelsgödsel behövs.

– Ja, vi har som ingångsvärde från både Miljöpartiet och Socialdemokraterna att det var orimligt att ta bort den skatten och vi tittar på på vilket sätt den kan återinföras. Det kommer besked om det i budgeten, säger Åsa Romson, miljöminister och miljöpartistiskt språkrör.

Bakom planerna finns oron för miljöproblem på grund av handelsgödsel. Regeringen ska utreda hur en skatt kan utformas och den väntas återinföras 2016.

Åsa Romson säger till Ekot att inriktningen är något liknande den tidigare skatt som fanns fram till första januari 2010. Då låg den på 1,80 per kilo kväve, vilket motsvarar ca 180 kronor per hektar spannmål.

Den dåvarande skatten, eller avgiften, på handelsgödsel kom till en gång för att finansiera den svenska spannmålsexporten. Den bidrog också till att minska läckaget av gödning till vattendrag och att minska tillförsel av tungmetaller till jorden. I fosforgödning finns det kadmium.

Men Jordbruksverkets statistik visar att skatten väldigt lite påverkade hur mycket handelsgödsel som användes, och trenden är att mängden spridd handelsgödsel fortsatt att minska även när skatten togs bort.

Enligt Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, beror det på att det odlas mindre spannmål. De svenska bönderna producerar nämligen mindre kött och därför behövs mindre foder.

LRF har ifrågasatt att skatten på handelsgödsel ska återinföras, av oro för att det  försämrar böndernas konkurrenskraft. Miljöorganisationer hävdar att det behövs styrmedel för att minska på de gödningsämnen som läcker till vattendrag.