Ordförande tar lätt på kritik

Regionstyrelsens ordförande Carl Sonesson tar lätt på kritiken från Region Skånes Revisorer. Trots att revisorerna inte tror att regionen kan få bukt med sitt stora budgetunderskott med de åtgärder som presenterats hittills, säger Sonesson att regionstyrelsen bara behöver stöd från regionfullmäktige.
Region Skånes Revisorerna skärpte i år tonen och tog till anmärkning enligt kommunallagen för att regionledningen inte kan visa hur man inom rimlig tid ska komma till rätta med Region Skånes kostnadsutveckling. Revisorerna tycker inte att det räcker med hänvisning till projektet Skånsk Livskraft - vård och hälsa, och ord som att vården ska styra, prioriteras och samordna mer. Revisorernas anmärkning enligt kommunallagen innebär att regionstyrelsen måste förklara sig till regionfullmäktige. - Det revisorerna har sagt är ju att de inte tycker att vi haft kontroll. Men enligt ett beslut i regionfullmäktige så gör vi just nu en översyn över det vårdutbud vi har idag. Regionfullmäktige var enig i den satsningen, säger Carl Sonesson.