Brandlarm saknas på Norrstrand

Norrstrandsskolan som är Karlstads största grundskola med nära 1000 personer som vistas i skolan dagligen har inget automatiskt brandlarm, ingen fungerande internkommunikationsanläggning och inget fungerande utrymningslarm.
Rektor Gunnar Fast ber nu Barn och ungdomsförvaltningen att snarast åtgärda detta. Kostnaderna för att installera utrustningen har beräknats till mellan 300 000 och 500 000 kronor.