Strålning från mobilmaster oroar

Kritiken från villaägare och hyresgäster växer mot de master och antenner som ska sättas upp för 3:e generationens mobiltelefoner. Men Strålskyddsinstitutet hävdar att strålningen från masterna är ofarlig.
Hyresgästföreningen säger sig vara nerringd av människor som är oroliga för strålningen från antennerna och som inte har lugnats av Strålskyddsinstitutets besked att dom är ofarliga. Hyresgästföreningen kan inte stoppa masterna men kräver att de boende får samma information som fastighetsägarna och får möjlighet att säga nej till masterna. Gert Anger som är fysiker på SSI, säger till Ekot att det inte finns något som talar för att strålningen skulle vara skadlig. Gränsvärdet för strålningen är satt till 50 gånger under det värde där någon påverkan kan uppmätas. De högsta strålningsvärden som SSI har uppmätt har man hittat på Södermalm i Stockholm - 0,5 volt per meter. Gränsvärdet ligger på 61 volt per meter. För att komma över gränsvärdet måste man stå 1 till 2 meter rakt framför antennen, säger Gert Anger till Ekot. Möjligen kan en sotare eller plåtslagare komma för nära en antenn på ett tak, så att man kommer över gränsvärdet, enligt SSI. Då måste man vara så nära som EN eller TVÅ meter från antennen. Gränsvärdet på 61 volt per meter är satt av EU och WHO.