MARK

Socialskandalen: domen står kvar mot Ann Hjertén

Hovrätten kommer inte att ge prövningstillstånd för Ann Hjertén (S) i Mark. Hjertén dömdes för tjänstefel i samband med omhändertagandet av två fosterbarn.

Socialdemokraten Ann Hjertén var tidigare ordförande i socialutskottet i Marks kommun. I somras dömdes hon till dagsböter för tjänstefel i samband med omhändertagandet av två fosterbarn i Marks kommun.

Ann Hjertén har till november på sig att överklaga Hovrättens beslut.