Västeråsläkare på väg till Liberia

6:19 min

Ebolan skördar tusentals dödsoffer i de drabbade länderna. Vårdpersonal från bland annat Sverige är på väg för att hjälpa till i Liberia. Barnläkaren Joachim Sandberg från Västerås är inte orolig för sin egen säkerhet.

Skulle du våga åka dit för att rädda liv? Kommentera gärna!

Ebolaepedemin i Västafrika fortsätter att skörda dödsoffer. Antalet döda har totalt stigit till nästan 4 450 bekräftade fall, enligt Världshälsoorganisationen.

På fredag reser MSB:s, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap:s, insatsteam till Liberia för att skapa förutsättningar för FN:s hjälparbetare så att de kan fokusera på att hjälpa drabbade och förhindra att smittan sprids vidare, skriver MSB i ett pressmeddelande.

Insatsen genomförs inom det europeiska nätverket IHP, International Humanitarian Partnership. I det team MSB skickar till Liberias huvudstad Monrovia ingår läkare, sjuksköterskor, logistiker, elektriker, administratör och tekniker och en teamleader. En av dessa läkare jobbar till vardags på sjukhuset i Västerås.