Borås hyr in allt mer personal

Borås kommuns kostnader för att köpa in personal från privata bemanningsföretag steg kraftigt förra året. Kostnaderna ökade till nästan 30 miljoner kronor.
Borås kommuns kostnader ökade till nästan 30 miljoner kronor förra året mot drygt 23 miljoner år 2000. Detta trots att kommunen har startat en egen bemanningspool och vidtagit andra åtgärder för att minska användandet av personal från bemanningsföretagen. För att få ner kostnaderna för inhyrd personal planerar nu kommunen att satsa ytterligare pengar på den egna bemanningspoolen och förbjuda kommundelar att på egen hand boka in sjuksköterskor från bemanningsföretag. Det ska istället ske centralt för att få ner priserna.