Vårdpersonal utmattad

Personalen inom primärvården i Västra Götaland är utmattad. Det gäller främst läkarna. Det visar en stor undersökning av hur personalen i primärvården mår.
Mer än hälften av personalen säger att deras arbete alltid eller ofta är psykiskt påfrestande. Nästan tre av fyra uppger att de arbetar övertid. Ett framtidsproblem är de anställdas höga medelålder, 48 år för personalen som helhet. För allmänläkare, undersköterskor och distriktssköterskor är den över 50 år. Mer än två tredjedelar av personalen är äldre än 45 år. Enkätundersökningen gjordes av Göteborgs universitet i höstas på uppdrag av regionens revisorer och bygger på svaren från drygt 3 800 anställda inom primärvården i Västra Götaland.