Dioxin funnet i Salebodabrunn

1:15 min

Giftet dioxin har hittats i en vattenbrunn på en fastighet i Saleboda, i de norra delarna av Karlskrona kommun. 

Det är Trafikverket som hittat gifterna i samband med det järnvägsprojekt som pågår i trakterna.

Jan Magnusson är enhetschef på Trafikverket och berättar att man än så länge inte vet hur farliga nivåer det handlar om eller varför gifterna hamnat i brunnen. 

– Egentligen inte. Vi har byggt en bro i Saleboda så att vi känner vårt ansvar. Och vi vill gärna gå till botten så det inte är utifrån den, säger han. 

Dioxiner är ett samlingsnamn för en grupp kemiska och mycket giftiga ämnen som bland annat blivit känt för att det hittats hos fiskar i Östersjön.

Normalt sett ska giftet inte finnas i en dricksvattenbrunn, men Trafikverkets tester visar att så är fallet. I ett informationsblad som nu skickas ut till de boende i området nämner man de jordmassor som fraktats till platsen i samband med brobygget. Men massorna är sedan tidigare testade, så än så länge är det många frågetecken som behöver rätas ut.

Nu går Trafikverket vidare och försöker hitta källan till gifterna:

– Vi kommer att ta prover i de närliggande brunnarna, och det är i de enskilda brunnarna, säger Jan Magnusson.

Nu går Trafikverket vidare i arbetet med att hitta källan till gifterna och det kan bli aktuellt att ta prover i fler dricksvattenbrunnar: