Soporna begravs under marken

1:28 min

Idag nås ett etappmål i ett av Kristianstads största miljöprojekt. Det handlar om den gamla soptippen Härlövsdeponin som anlades på 50-talet och stängdes 2002. Nu läggs locket på.

Sedan soptippen stängdes 2002 har mängder med schaktmassor lagts ovanpå soporna och nu är det översta skyddande lagret på plats. 

De senaste året har kommunen arbetat med att täta tippen för att undvika att föroreningar kommer ut i grundvattnet - ett arbete som hittills kostat runt 50 miljoner kronor.

Under dagen läggs sista biten av den lermatta av bentonit som ska täcka den gamla soptippen. Därefter ska det läggas grus och jord ovanpå och på sikt kommer det att bli ett grön- och rekreationsområde uppe på den gamla soptippen.

I framtiden ska området göras om till ett rekreationsområde. 

– Vi får ta en diskussion med kultur och fritid och stadens befolkning ska ha en möjlighet att säga sitt, om vad man vill göra med det här området. Det naturliga är ju att man gör en anslutning till Vattenriket och Linnérundan och att man får ett område som kan bli attraktivt för staden, säger Roland Offrell (Mp) som är ordförande för tekniska nämnden.