Ministern får kritik – inte "tomt i ladorna"

1:25 min

Det är inte alls tomt i ladorna, som finansminister Magdalena Andersson säger, anser Finanspolitiska rådet. Men regeringen måste gå tillbaka till att ha överskott i statens budget, annars hotas enligt rådet Sveriges trovärdighet.

– Nej, det är inte tomt i ladorna. Det är sant att vi under en det sista året har haft ett utflöde ur ladorna som kanske är något större än vad konjunkturen motiverar. Men det är inte tomt, säger Finanspolitiska rådets ordförande John Hassler.

”Det har blivit väldigt tydligt att ladan är helt tom. Det är inget dukat bord vi kommer till, det är helt avskrapat.” Så sa finansminister Magdalena Andersson nyligen och signalerade att det dröjer till mandatperiodens slut, alltså 2018, innan statens finanser åter går med överskott.

En central punkt i det finanspolitiska ramverket är att statens finanser ska ha ett överskott på 1 procent över en konjunkturcykel.

Finanspolitiska rådet tycker att det är viktigt att regeringen håller fast vid det. Annars kan Sveriges förtroende ta skada.

– Det värsta som kan hända i nuvarande läge är att vi får etablerat en norm, eller ett förtroende från omvärlden som krackelerats. Att man inte längre tror att Sverige kan föra en ansvarsfull politik, säger John Hassler.

– Sverige visade under krisen att vi har en förmåga att hämta hem stora underskott, trots att det är jobbigt. Det förtroende vi fått i omvärlden för att vi har den förmågan har varit centralt för att vi klarar den nuvarande krisen.