Fiskebåt trålade mina

Den danska fiskekuttern Melissa från Laesö fick en hornmina från andra världskriget i trålen, i går kväll. Det var 15 sjömil väster om Smögen, som minan drogs med trålen upp på däck. Kustbevakarna i Kungshamn hjälpte besättningen att sänka minan vid Hållö utanför Kungshamn och på förmiddagen ska minan sprängas av röjdykare.