Tornador drar fram i klump

1:02 min

Tornador som är vanliga i framför allt Nordamerika har börjat bete sig annorlunda på senare år enligt ny forskning. Ett nytt beteende kan ge upphov till svårare skador.

Eftersom det finns en rädsla för att det kan bli mer extremt väder i framtiden på grund av klimatförändringar, har meteorologer undersökt förekomsten av våldsamma virvelstormar i USA.

De har kommit fram till att det är lika många som för ett några decennier sedan, men att de förekommer mera klumpvis. Så i stället för att vara mer jämnt utspridda över året, så kan det bli fler tornador under en och samma dag.

Anna Rutgersson är professor i meteorologi i Uppsala. Hon menar att det forskarna har tagit reda på kan hjälpa till med beredskapen.

– Hur ofta och hur starka sådana här extremhändelser är, och potentiellt blir, är ju viktiga saker för oss att lära oss mer om, säger hon.

Tornador orsakar ofta både dödsfall och stora materiella skador där de drar fram. Forskarna bakom studien menar att det skulle kunna leda till ännu svårare skador om det blir vanligare med flera svåra virvelstormar på samma dag. Men de har inte undersökt om förändringen de har sett i tornadoförekomst kan ha orsakats av en klimatförändring.

– Möjligen kan den här ändrade tornadobeteendet vara kopplat till förändrad cirkulation i atmosfären, som då är kopplat till den globala uppvärmningen. Det vet man inte. Men att kunna se förändringarna är ju i alla fall ett första steg till att kunna förklara det, säger Anna Rutgersson.

Referens: Harold E. Brooks et al. Increased variability of tornado occurrence in the United States. Science 17 oktober 2014. DOI: 10.1126/science.1257460