Röstning om kommundelar

Det kristdemokratiska kommunalrådet Else-Marie Lindgren anser att boråsarna borde få folkomrösta om kommundelsindelningen.
Else-Marie Lindgren hävdar att en folkomröstning om kommundelarna är den viktigaste frågan i Borås just nu. Kravet på folkomröstning om kommundelarna lär dock inte stå oemotsagt. Både bland motståndare och bland kristdemokraternas koalitionskollegor finns det de som kommer att säga nej. Men just därför vill Else-Marie Lindgren ha en folkomröstning. Hon vill att att boråsarna själva skall få avgöra frågan. Else-Marie Lindgren tror att lokala folkomröstningar blir allt vanligare i framtiden.