Satsa på godstrafiken!

Statsägda Green Cargo kräver att 20-25 miljarder kronor öronmärks fram till 2015 för bättre godstransporter på järnväg. Green Cargo vill prioritera tre godsstråk för att bygga bort dom största flaskhalsarna för godstrafik i Sverige.
En av dom sträckorna är mellan Hallsberg och Mjölby där Green Cargo vill ha dubbelspår hela vägen eftersom det är är den största pulsådern för godstransporterna till kontinenten.