Messing om valdeltagandet

Låt människor rösta i slutna valurnor på sina arbetsplatser, på sjukhus o s v. Det är ett av regionminister Ulrika Messings förslag för att öka valdeltagandet - som sjunkit dramatiskt - från drygt 90 procent på 70-talet ned till drygt 80 procent vid senaste valet.
Ulrika Messing anser också att det är viktigt att bekämpa arbetslösheten och att se till att människor inte känner sig utanför i samhället. Samtidigt poängterar hon att även politikerna måste rannsaka sig själva och fundera över om det verkligen är frågor som berör människor som diskuteras i t ex riksdagen.