Högar med kasserat glas ska renas från bly

3:32 min

"Glasdeponier - från usch till resurs". Så heter det treåriga projektet som börjar nu, där man sanerar marken i Glasriket.

Det finns en mängd gifter vid de gamla stängda glasbruken – till exempel bly och arsenik.

– Man vill ju få ut blyet ur glaset. Så vi ska smälta om glaset och får fram både bly och glas. På så sätt kan vi ta till vara båda två, berättar projektledaren Christina Stålnacke på företaget Glafo.

Blyet går att sälja vidare, vilket gör processen billigare.

– Deponierna är gammalt glas som man inte har kunnat sälja eller sådant som man inte har kunnat smälta om. Då har man bara slängt det på en deponihög.