Varför finns inte mitt favoritprogram som podd?

Vi publicerar stora delar av vårt innehåll som poddradio, men inte allt. Om ett program saknas beror det ofta på att det till stor del bygger på musik.

Av upphovsrättsliga skäl kan vi inte publicera våra program med all musik kvar. En del program, särskilt sådana som handlar specifikt om musik, blir det helt enkelt inte så mycket kvar av när all musik är borta. Eller så blir de mer eller mindre obegripliga.

Vissa program kan vi inte podda på grund av att de innehåller uppläsning av litteratur eller på grund av att skådespelare framför innehållet. Där är det avtal med rättighetsorganisationer som saknas för att vi ska kunna erbjuda programmen som nedladdningsbara filer.

Vi gör inte heller poddradio av program från våra lokala P4-kanaler. Där är det främst en fråga om resurser och publikintresse som avgör.

Om du undrar varför ett program inte finns som poddradio kan du höra av dig till redaktionen. Kontaktuppgifter finns på varje programs sida här på sverigesradio.se.