EU-bidrag till distansutbildning

Det blev stora satsningar på distansutbildning i länet, när EU:s mål två norra delade ut bidrag igår.
Mälardalens högskola får 3,6 miljoner för att bygga upp ett centrum för distansutbildningar. Högskolan får också pengar till teknisk utrustning och en projektledare. I Arboga och Köping ska lokala distansutbildningscenter byggas upp så att studenterna kan kommunicera med lärarna vi internet och videokonferenser. Ett annat högskoleprojekt som får närmare två miljoner kronor handlar om att doktorander ska knyta kontakter med företag ute i länets kommuner. Ridcentrum Strömsholm får också en halv miljon kronor som ska gå till en internationell ridlärarutbildning. I hela länet delas cirka 18 miljoner kronor ut från EU:s mål två, som är stöd till indstriregioner i nedgång.