De blir kommunalråd i Västerås

1:30 min

Den fyra partier som ska styra Västerås har nu presenterat vilka som föreslås bli kommunalråd i Västerås de kommande fyra åren, och vilka som blir ordförande i olika nämnder.

En nyhet är också att kulturen och idrotten delas upp och får var sin politisk nämnd.

Barn-och ungdomsnämnden kommer att delas upp i två nämnder: förskolenämnden och grundskolenämnden. Så kommer det också att bli när det gäller kulturen och idrotten, som nu kommer att få varsin nämnd istället för en sammanslagen. Lars Kallsäby, som snart väntas bli kommunalråd för Centerpartiet, ser fördelar med uppdelningen.

– Västerås är en väldigt stor kommun med många verksamheter. Vi är breda inom kulturen men vi är också stora och breda inom idrotten och jag tror att här kan de här nämnderna får ägna sig mer åt de specifika områdena, säger Lars Kallsäby.

De fyra partier som ska styra Västerås under de kommande fyra åren har nu beslutat vilka man ska föreslå som kommunalråd i Västerås, man har också delat upp ordförandeposterna i olika nämnder mellan partierna.

Socialdemokraterna får fyra kommunalråd:
Anders Teljebäck som också blir kommunstyrelsens ordförande och ordförande i Västmanlandsmusiken
Carin Lidman som också blir ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och i arbetsgivardelegationen
Staffan Jansson, som blir ordförande i Mälarenergi och vice ordförande i byggnadsnämnden
Ann-Louise Molin Östling, som också blir ordförande i individ- och familjenämnden

Miljöpartiets kommunalråd blir:
Marléne Tamlin, som blir ordförande i miljö- och konsumentnämnden och vice ordförande i den nya kulturnämden
Magnus Edström, som också blir ordförande i fastighetsnämnden och vice ordförande i arbetsgivardelegationen

Centerpartiets kommunalråd blir:
Lars Kallsäby, som också blir ordförande i byggnadsnämnden och i styrelsen för konsult- och service, vice ordförande i Strategiska fastigheter.
Vicki Skure Eriksson, som blir ordförande i den nya grundskolenämnden

Kristdemokraternas kommunalråd blir:
Amanda Agestav, som också blir ordförande för den nya förskolenämnden

De formella besluten om det här fattas av kommunfullmäktige på måndag.