Tufft jobb på vårdcentralerna

Personalen på vårdcentralerna i Västra Götalandsregionen är utmattad, men känner ändå stort engagemang i jobbet. Det visar den hittills största undersökningen om hur personalen inom primärvården mår.
Drygt 3 800 anställda inom primärvården i bland annat Skaraborg har svarat på en enkät, om hur de upplever sitt arbete. Trots hårt slit känner många ett stort engagemang i arbetet. - Det visar att det trots missnöje med arbetsbelastningen och de dåliga lönerna finns ett värde i att jobba inom primärvården, säger regionens revisionsdirektör Sven Arvidson. Undersökningen, som beställts av revisorerna, har genomförts av forskare på sociologiska institutionen vid Göteborgs universitet. Ett framtidsproblem för primärvården är enligt undersökningen de anställdas höga medelålder. Under de närmaste tio åren kommer rekryteringsbehovet att öka kraftigt.