Tusentals könsstympade barn lider i det tysta

11 min

- Våga fråga tjejer om de är könsstympade!
Den uppmaningen kommer från Anissa Mohammed Hassan på Länsstyrelsen i Östergötland, som har ett nationellt uppdrag att vägleda i frågan.

Under torsdagen hölls en välbesökt konferens om könsstympning vid Karlstads universitet för personal som kan komma i kontakt med könsstympade flickor. Uppskattningsvis lever ungefär 90 000 könsstympade kvinnor och flickor i Sverige idag. Tusentals barn lider i det fördolda.
- Jag tror att det blev lite av en aha-upplevelse för många deltagare att de har mött flickor som är könsstympade, utan att ha tagit upp det, säger Isabel Persson, kvinnofridssamordnare på länsstyrelsen i Värmland som anordnade konferensen.

Sverige har en speciallagstiftning mot könsstympning sen över 30 år. Trots det blir flickor som bor i Sverige könsstympade, och bara två fall har lett till fällande dom.
- Det här handlar om barnmisshandel, vi ska tillgodose barns rättigheter och inte ha ett föräldraperspektiv där föräldrarna väljer om man ska könsstympa eller inte, säger Isabel Persson.

-  Sverige har bra lagar, men man jobbar inte aktivt med frågan. Ingen frågar flickor om de är könsstympade eller inte. Många tänker att det är en kulturell fråga, och de vill inte kränka eller stigmatisera en grupp, de vill inte bli kallade rasister, säger Anissa Mohammed Hassan.
Hon menar att det är mycket viktigt att personal i skolan, vården, polisen och socialtjänst måste börja fråga.
- Det finns en rädsla, men med den enkla lösningen att inte fråga offrar man ett litet barn! För flickorna är det mer kränkande att inte fråga och låtsas som ingenting, säger Anissa.

Hon blev själv könsstympad som 7-åring i Somalia och berättar om det livslånga lidande det medför. Ett lidande som flickor kan slippa med korrigerande könskirurgi:
- Det är som den värsta tortyren och man blir aldrig frisk. Jag var ihopsydd och man får svårt att kissa och har ont hela tiden. Och när man får mens kommer den inte ut, man måste trycka för hålet är så litet.
- Det är sorgligt att barn som lever i Sverige har de här symptomen som jag hade som barn i Somalia, och de får ingen information, säger Anissa Mohammed Hassan.
- Vi försöker nu stärka alla som jobbar med barn i Sverige att våga fråga!