Fler felparkerare

Gatu- och fastighetskontoret i Stockholm har misslyckats med att få stockholmsbilisterna att parkera rätt.
Enligt ett beslut i kommunfullmäktige får högst 15 procent av bilarna i innerstaden vara felparkerade, men enligt de senaste mätningarna är det mer än dubbelt så många - eller 35 procent som är felparkerade. Sedan maktskiftet i Stockholm - 98 har antalet parkeringsvakter minskat kraftigt. Nu riktar stadens revisionskontor kritik mot gatu- och fastighetsnämden, men lösningen är inte fler parkeringsvakter utan fler parkeringsplatser, säger gatu- och fastighetsborgarrådet, moderaten Sten Nordin.