SJUHÄRAD

Vattenfall bygger ny damm i Viskafors

1:36 min

Viskafors kraftstation och damm är i stort behov av reparation. Därför har vattenfall redan börjat arbetet med att bygga en ny damm trots att ansökan om tillstånd har kommit in till mark- och miljödomstolen i Vänersborg först nu.

– Den damm som finns idag har vi bedömt behöver ersättas så vi bygger en ny ungefär 15-20 meter nedanför den gamla. Anledningen att vi påbörjade arbetet innan vi fick tillstånd var att det kan ta upp till två år att få det och vi kom överrens med Länsstyrelsen om att vi behövde börja renovera tidigare, säger Peter Stedt, pressekreterare på Vattenfall.

Anläggningen byggdes 1920 och har i stort sett inte förändrats sedan dess, men behöver nu rustas upp. Särskilt den vänstra kanalmuren mot banvallen är trots omfattande reparationer i mycket dåligt skick och läckage från dammen har ökat de senaste åren.

Redan i maj i år påbörjades byggandet av en ny damm trots att ansökan först nu kom in till mark- och miljödomstolen i Vänersborg. Att Vattenfall påbörjade renoveringen innan man ens ansökt om tillstånd betyder dock inte att den gamla dammen skulle kunna vara potentiellt farlig, säger Peter Stedt.

– Dammen är säker men vi vill ändå gå in och göra detta så fort som möjligt.

Renoveringen av dammen beräknas vara färdig hösten 2015 och kommer enligt Vattenfall att kosta mellan 20 och 30 miljoner kronor. Produktionskapaciteten eller vattenhushållningen vid anläggningen kommer inte att påverkas av renoveringen enligt Peter Stedt.