Försvaret utökar operationen i Stockholms skärgård

1:19 min

De uppgifter som under fredagen satte i gång den militära insatsen i Stockholms skärgård, bedöms fortfarande som mycket trovärdiga. Operationsledaren på kvällens presskonferens ville betona att detta inte är en ubåtsjakt, utan en underrättelseoperation.

Läs mer: Lyssna på hela presskonferensen från försvarshögkvarteret

– Vi bedömer fortfarande att de uppgifter vi fick in under gårdagen är mycket trovärdiga. Jag har  därför som operationsledare beslutat att utöka antalet enheter i området, sade kommendör Jonas Wikström på presskonferensen som Försvarsmakten höll klockan 17.

Området som genomsöks är även fortsättningsvis Stockholms mellersta skärgård och de yttre farlederna i detta område. Syftet med denna underrättelseoperation är att konstatera om det har pågått eller om det pågår främmande undervattensverksamhet.

– Vi har fokus på inhämtning, bearbetning och analys av information, och det görs av de förband och enheter som vi har i det här området, sa Wikström.

Korvetten HMS Visby är ett av de fartyg som befinner sig i området. Den har sensorer för att finna föremål under ytan, på ytan och i luften. Fartyget har en besättning på 40 personer, sade Wikström på presskonferensen. En annan av resurserna som använts kommer från Karlskrona.

Vad som framkommit under dagens sökinsatser, eller vilka indikationer som talar för eller emot att främmande underrättelseoperation faktiskt skett, ville operationsledaren inte gå in på.

Hur många personer som insatsen kommer utökas med är även det okänt. Under fredagkvällen och lördagen har det talats om cirka 200 personer från militären och hemvärnet.