Bankeryd

Två miljoner till slutsanering

Med hjälp av 2,1 miljoner från länsstyrelsen ska den förorenade tomten där Bankeryds Nickel och Krom låg åtgärdas.

Jönköpings kommun har under årens lopp fått pengar vid flera tillfällen för att undersöka tomten och byggnaden, och ta fram åtgärder, och nu är det alltså dags att göra så kallad efterbehandling.

Bankeryds Nickel och Krom ägnade sig åt ytbehandling under nästan 50 år, innan företaget gick i konkurs 1997. Byggnaden och marken är starkt förorenad, och nu ska saneringen slutföras.