Rotvältor är dödsfällor

Skogsvårdsstyrelsen i Dalarna-Gävleborg varnar i dag för alla rotvältor som uppstod i samband med den omfattande stormfällningen av träd i november i fjol.
Nu när tjälen börjar gå ur marken riskerar rotvältorna att slå igen, och då är de dödsfällor. Eftersom områden med stormfälld skog ofta blir spännande lekplatser är barn särskilt utsatta. Och skogsvårdsstyrelsen uppmanar nu markägare med skog nära tätbebyggt område att ta tag i det här problemet.